top of page

Zásady zpracování osobních údajů – zákazníci

Právnická osoba Tomáš Matula, se sídlem Korunní 1039, Kamenice 25168, IČO: 09990895 (Farmarskekure.cz“ nebo „My“), jako správce osobních údajů, tímto dokumentem informuje především vás, naše zákazníky nakupující zboží nebo využívající služby, které nabízíme na našem e-shopu přístupném z webového portálu www.Farmarskekure.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Farmarskekure.cz („e-shop Farmarskekure.cz“), o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí.

Abychom vám usnadnili orientaci v našich Zásadách zpracování osobních údajů, uvádíme níže přehled kapitol s uvedením toho hlavního, co obsahují.

KAPITOLA

CO SE TAM DOZVÍTE?

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ 

Informace o zpracování osobních údajů pro účely:

 • reakce na žádosti, dotazy, podněty, 

 • vypořádání objednávky

 • zasílání obchodních sdělení

 • dotazníky spokojenosti

 • prodej tabákových výrobků a alkoholu

 • provádění marketingových analýz a statistik

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Informace o přístupu k osobním údajům:

 • obecně

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace týkající se doby zpracování osobních údajů:

 • pro účely plnění smlouvy, plnění právních povinností

 • na základě oprávněného zájmu

 • pro zasílání obchodních sdělení

4. INFORMACE O COOKIES 

Seznámí vás s informacemi o cookies a propojení na sociální sítě v rozsahu:

 • nástroje třetích stran

 • nastavení cookies

 • tlačítka sociálních sítí

5. JAKÁ PRÁVA VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM MÁTE

Informuje o právech, která máte ve vztahu k vašim osobním údajům:

 • právo na přístup 

 • právo na opravu 

 • právo na výmaz 

 • právo na omezení zpracování 

 • právo vznést námitku 

 • právo podat stížnost dozorovému orgánu

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Informuje o účinnosti a změnách Zásad zpracování osobních údajů a obsahuje kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese farmarske.kure@gmail.com

______________________________________________________________________

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

V této kapitole vás informujeme o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Pro vaši lepší orientaci jsme kapitolu rozdělili podle účelů zpracování. U každého účelu zpracování je uveden také právní základ, který nám zpracování umožňuje. Právní základ vychází z čl. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). 

1.1. Reakce na žádosti, dotazy, podněty 

Když nás kontaktujete s žádostí, dotazem nebo podnětem, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. 

Těmito údaji mohou být zejména:

a. jméno a příjmení,

b. adresa,

c.  obchodní firma,

d. sídlo společnosti,

e. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

f.  telefonní číslo,

g. e-mailová adresa.

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět a poskytli vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené žádosti, dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neposkytnutí odpovědi.

Právním základem tohoto zpracování je většinou náš oprávněný zájem, který spočívá ve vypořádání vaší žádosti, požadavku, podnětu. 

1.2. Vypořádání objednávky

Když si na e-shopu Farmarskekure.cz  zakoupíte zboží, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme vaše osobní údaje. 

Těmito osobními údaji jsou:

a. jméno a příjmení,

b. adresa pro doručení,

c.  telefonní číslo,

d. e-mailová adresa,

e. informace o objednaném zboží,

f. komunikace s vámi, včetně případných fotografií, které nám poskytnete (např. v případě vyřizování reklamací).

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy.

V případě, že na e-shopu Farmarskekure.cz nakoupíte, uložíme vámi zadané údaje (především jméno a příjmení, adresu pro doručení, telefonní číslo a e-mailovou adresu) pro použití při příštím nákupu, abyste je nemuseli znovu zadávat. 

Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy s vámi, plnění právních povinností, které se na nás vztahují a ochrana našeho oprávněného zájmu, který spočívá především v doložení podstatných okolností našeho smluvního vztahu s vámi. 

1.3. Zasílání obchodních sdělení

Stanete-li se naším zákazníkem, jsme na základě oprávněného zájmu a výjimky dle §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněni vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo využít k tomu, abychom vám elektronickými prostředky (e-mail, SMS) zasílali obchodní sdělení, tj. abychom vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme, pokud jste takové zasílání neodmítli. 

Pokud nám k tomu udělíte souhlas můžeme pro vás připravit speciální nabídky dle kategorie zboží, které jste si u nás už zakoupili. V takovém případě vám budeme na e-mail zasílat obchodní sdělení týkajících se našeho zboží a služeb a zboží a služeb našich partnerů, a to s přihlédnutím k vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobené za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám. 

Odvolat souhlas, odmítnout nebo upravit zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv prostřednictvím nastavení komunikace v nastavení vašeho zákaznického účtu nebo zasláním zprávy na farmarske.kure@gmail.com. Odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete také prostřednictvím odkazu, který je umístěn v každém našem obchodním sdělení.

Naše nabídky, informace o novinkách a slevách či jiná obchodní sdělení vám můžeme zaslat/poskytnout také: 

 1. poštou, pro tyto účely budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení a adresu;

 2. telefonicky (živý hovor), pro tyto účely budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení a telefon.

Informujte nás, prosím, pokud od nás nechcete dostávat obchodní sdělení telefonicky nebo poštou.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas a náš oprávněný zájem, který spočívá především v podpoře prodeje našeho zboží a služeb našim zákazníkům. 

1.4. Dotazníky spokojenosti

Vyplníte-li nám dotazník spokojenosti, průzkum trhu, dotazník vztahující se k dostatečnosti sortimentu e-shopu Farmarskekure.cz apod., budeme údaje vámi uvedené v dotazníku/průzkumu zpracovávat za účelem zvyšování kvality našich služeb. Vyplněný dotazník spokojenosti po provedení nákupu přiřadíme k údajům o vaší objednávce. Vyplnění dotazníků/průzkumů je zcela dobrovolné.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas plynoucí ze skutečnosti, že nám zpětnou vazbu dobrovolně poskytnete.  

1.5. Provádění marketingových analýz a statistik

Udělíte-li nám k tomu na e-shopu Farmarskekure.cz souhlas, budeme vámi poskytnuté osobní údaje, včetně vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro účely provádění marketingových analýz a statistik. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právním základem tohoto zpracování je váš souhlas. 

1.6. Informace o zahájení činnosti

Když nám předáte své kontaktní údaje s žádostí, abychom vás informovali o novinkách ohledně zahájení činnosti v lokalitě, která vás zajímá, použijeme tyto kontakty k tomu, abychom vám poskytli informace, o které jste nás požádali. 

Právním základem tohoto zpracování je přijetí opatření před možným uzavřením smlouvy na vaši žádost. 

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Jedná se například o:

 1. externí účetní společnosti;

 2. smluvně sjednané dopravce;

 3. externí advokátní kanceláře;

 4. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, marketingové cloudové nebo IT služby.

 

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby, než váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na farmarske.kure@gmail.com.

3.1. Obchodní sdělení

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu (přímý marketing) budeme zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu a po jeho ukončení nebo dokud takové zpracování neodmítnete. 

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu udělení souhlasu. Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na farmarske.kure@gmail.com. Způsob jakým vás můžeme kontaktovat a oblasti, které vás zajímají, si můžete také snadno nastavit prostřednictvím vašeho profilu v sekci „Nastavení komunikace“.

4. COOKIES A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na e-shopu Farmarskekure.cz používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 1. zapamatování si přihlášeného uživatele;

 2. uskutečňování přidávání do košíku a objednávání;

 3. komfortní funkce webu;

 4. anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;

 5. získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a

 6. personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

4.1. Nástroje třetích stran

Na e-shopu Farmarskekure.cz používáme nástroje, díky kterým se vám zobrazují (i na stránkách třetích stran) sdělení, která jsou v souladu s tím, co vás zajímá. K tomu používáme soubory cookies, které využívají nástrojů externích společností.

Na e-shopu Farmarskekure.cz využíváme tyto nástroje:

 1. Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí

 2. Marketingové služby společnosti Facebook, které umožňují zobrazení reklamy uživatelům Webových stránek při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje

 3. Marketingové nástroje společnosti Seznam.cz, a.s., které umožňují realizovat reklamu zobrazovanou ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. 

4.2. Nastavení cookies

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Způsob nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:       

 1. Chrome

 2. Firefox

 3. Internet Explorer

 4. Opera

 5. Microsoft Edge

4.2. Tlačítka sociálních sítí

Tlačítka sociálních sítí jsou na e-shopu Farmarskekure.cz umístěna zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom e-shop Farmarskekure.cz učinili zajímavější pro vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

5. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 2. právo na opravu;

 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 4. právo na omezení zpracování údajů;

 5. právo vznést námitku proti zpracování; a

 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese farmarske.kure@gmail.com

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5.1. Právo na přístup 

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

5.2. Právo na opravu 

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

5.3. Právo na výmaz 

Vaše osobní údaje musíme vymazat, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

5.4. Právo na omezení zpracování 

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5.5. Právo vznést námitku 

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.2. Účinnost, aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.2.2020 a jsou průběžně aktualizovány. Termín poslední aktualizace: leden 2023.

bottom of page